Styrelse

Arontorps fritidsområdes vägförening

Styrelse

Per-Olof Nilsson, ordförande
Ingegerd Lindblom, sekreterare
Anders Nyberg, kassör
Kenneth Persson, vägmästare
Per-Anders Andersson, ledamot
Lars Lundberg, suppleant
Göran Heurlin, suppleant

Revisorer

Bengt Bergskans
Mattias Ottevi
Christer Franzén, suppleant

Valberedning

Bernt Johansson, sammankallande
Göran Lundqvist

Arontorps fritidsområdes samfällighetsförening

Styrelse

Per-Olof Nilsson, ordförande
Ingegerd Lindblom, sekreterare
Anders Nyberg, kassör
Peter Sandström, parkmästare
Kenneth Persson, suppleant
Magnus Pålhammar, suppleant

Revisorer

Bengt Bergskans
Mattias Ottevi
Christer Franzén, suppleant

Valberedning

Bernt Johansson, sammankallande
Göran Lundqvist