Styrelse

Arontorps fritidsområdes vägförening

Styrelse

Per-Olof Nilsson, ordförande
Annika Nilsson, sekreterare
Anders Nyberg, kassör
Anders Lundgren, ledamot
Kenneth Persson, ledamot, vägansvarig
Lars Lundberg, suppleant
Göran Heurlin, suppleant

Revisorer

Bengt Bergskans
Christer Franzén, suppleant

Valberedning

Göran Lundqvist, sammankallande
Bernt Johansson

Arontorps fritidsområdes samfällighetsförening

Styrelse

Per-Olof Nilsson, ordförande
Annika Nilsson, sekreterare
Anders Nyberg, kassör
Peter Sandström, ledamot
Anders Lundgren, suppleant
Joakim Deurell, suppleant

Revisorer

Bengt Bergskans
Christer Franzén, suppleant

Valberedning

Göran Lundqvist, sammankallande
Bernt Johansson