Nyheter

Röjardag

Lördag 4 maj 2019, kl 09.00

samlas vi på lekplatsen för gemensamt arbete

Ta med de redskap som kan behövas.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna kallas till årsmöte den 18 maj 2019, kl 10.00 på Ölands Folkhögskola.

kallelse

Vår i Arontorp